TABELA OPŁAT ZA BADANIA TECHNICZNE POJAZDÓW

1. OKRESOWE BADANIE TECHNICZNE  
  1. motocykl, ciągnik rolniczy 62,00
  2. samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w. 98,00
  3. samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c. 153,00
  4. samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 16 t d.m.c, ciągnik samochodowy balastowy 176,00
  5. autobus przeznaczony do przewozu więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą 199,00
  6. przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c 40,00
  7. przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 1,5 t do 6 t d.m.c 50,00
  8. przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 6 t d.m.c 70,00
  9. przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5 t d.m.c 78,00
  10. przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c 163,00
  11. przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 16 t d.m.c 177,00
  12. pojazd przeznaczony do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne) 85,00
  13. taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe) 42,00
  14. pojazd uprzywilejowany (za warunki dodatkowe) 50,00
  15. pojazd przystosowany do zasilania gazem (za badanie specjalistyczne) 63,00
  16. pojazd przystosowany do nauki jazdy lub do przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe) 48,00
2. PONOWNE SPRAWDZENIE MECHANIZMÓW I ZASPOŁÓW W POJEŹDZIE, W KTÓRYM STWIERDZONO USTERKI W TRAKCIE BADAŃ TECHNICZNYCH  
  1. skuteczność i równomierność działania hamulców 20,00
  2. ustawienie i natężenie świateł drogowych i świateł mijania 14,00
  3. połączenie układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy, luzy w zawieszeniu 20,00
  4. toksyczność spalin 14,00
  5. poziom hałasu 20,00
  6. geometria kół jednej osi 36,00
  7. działanie amortyzatorów jednej osi 14,00
  8. wszystkie inne usterki łącznie 20,00
3. PIERWSZE BADANIE TECHNICZNE POJAZDU ZAREJESTROWANEGO PO RAZ PIERWSZY ZA GRANICĄ
(DOTYCZY RÓWNIEŻ JEDNEJ SZTUKI POJAZDU ZWOLNIONEGO Z BADAŃ HOMOLOGACYJNYCH)
 
  1. motocykl, 62,00
  2. samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w. 98,00
  3. samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c 232,00
  4. samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 16 t d.m.c, ciągnik samochodowy balastowy 297,00
  5. autobus przeznaczony do przewozu więcej niż 15 osób łącznie kierowcą 327,00
  6. przyczepa lekka, przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c 92,00
  7. przyczepa ciężarowa rolnicza od 1,5 t do 6 t d.m.c 134,00
  8. przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 6 t d.m.c 165,00
  9. przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5 t d.m.c 78,00
  10. przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c. 269,00
  11. przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 16 t d.m.c. 297,00
4. DODATKOWE BADANIE TECHNICZNE POJAZDU SKIEROWANEGO PRZEZ ORGAN KONTROLI RUCHU DROGOWEGO W RAZIE UZASADNIONEGO PRZYPUSZCZENIA, ŻE ZAGRAŻA BEZPIECZEŃSTWU RUCHU DROGOWEGO LUB NARUSZA WYMAGANIA OCHRONY ŚRODOWISKA  
  1. określone usterki techniczne, warunki techniczne (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu) 20,00
  2. po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne) 94,00
  3. dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym 51,00
5. DODATKOWE BADANIE TECHNICZNE POJADZU SKIEROWANEGO PRZEZ STAROSTĘ W RAZIE UZASADNIONEGO PRZYPUSZCZENIA, ŻE ZAGRAŻA BEZPIECZEŃSTWU RUCHU DROGOWEGO LUB NARUSZA WYMAGANIA OCHRONY ŚRODOWISKA  
  1. pojazd, co do którego zachodzi podejrzenie, że nie spełnia określonych warunków technicznych 20,00
  2. po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne) 94,00
6. POZOSTAŁE DODATKOWE BADANIA TECHNICZNE POJAZDU  
  1. w którym dokonano montażu instalacji do zasilania gazem w pojeździe zarejestrowanym (za badanie specjalistyczne) 114,00
  2. który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe) 42,00
  3. który ma być używany jako uprzywilejowany (za warunki dodatkowe) 50,00
  4. który ma byc używany do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne) 85,00
  5. autobus, który może poruszać się po drogach z prędkością 100 km/h (za badanie specjalistyczne) 126,00
  6. do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe) 48,00
  7. w którym dokonano zmian konsktruktyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym 82,00
  8. o którym mowa w art. 81 ust. 8 pkt 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. 50,00
  9. skierowanego przez starostę w celu ustalenia danych pojazdu niezbędnych do jego rejestacji 60,00
 

10. sprowadzonego z zagranicy i noszącego ślady uszkodzeń lub którego stan techniczny wskazuje na naruszenie elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego

94,00
7. SPRAWDZENIE SPEŁNIENIA DODATKOWYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH DLA NIEKTÓRYCH POJAZDÓW ORAZ POZOSTAŁE CZYNNOŚCI PRZEPROWADZANE W STACJACH KONTROLII POJAZDÓW  
  1. prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy 35,00
  2. czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla pojazdów przeznaczonych do wykonywania czynności na drodze 21,00
  3. czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla pojazdów ciężarowych przystosowanych do przewozu osób 48,00
  4. czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu miejskiego używanego w komunikacji miejskiej lub miejskiej i podmiejskiej 41,00
  5. czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu szkolnego 41,00
  6. wykonanie numeru nadwozia 49,00
  7. wykonanie numeru silnika 49,00
  8. wykonanie tabliczki i jej zamocowanie 36,00
  9. sporządzenie opinii (na wniosek właściciela pojazdu) do wniosku o odstępstwo od warunków technicznych 82,00
  10. pomiar prawidłowości rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia samonośnego pojazdów samochodowych do 3,5 t d.m.c., związanych z zespołami i układami bezpieczeństwa jazdy 255,00